Search

دادبان

۱- مستند اصلی برخورد با ماموران متخلف پلیس در موارد بازداشت غیر قانونی، تهدید، ضرب‌و‌شتم و به طور کلی نقض حقوق قانونی شهروندان ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی _ یا تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده _ است. بنا بر این قانون، مامور متخلف علاوه بر انفصال یک تا ۵ سال از خدمت به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال نیز محکوم خواهد شد.

۲- هرگونه توهین و فحاشی ماموران پلیس مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) خواهد بود و برای مامور مرتکب جرم جزای نقدی در بر خواهد داشت.

۳- در موارد اعمال شکنجه نیز مستند قانونی برای مامور مرتکب جرم، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است و مجازات پیش‌بینی شده نیز ۲ ماه تا ۳ سال زندان است.

۴- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز در ماده ۵۵ خود برای ماموران انتظامی که با اقدام خود برخلاف شئون نظامی رفتار کنند تا یک سال زندان پیش‌بینی کرده است.

توصیه دادبان این است که شهروندان به ویژه در موارد وقوع توهین و فحاشی یا ضرب و شتم افراد توسط ماموران پلیس، علاوه بر گزارش به سامانه بازرسی فراجا، اقدام به ثبت شکایت نزد مرجع قضایی کرده و حتما شکایت خود را رسانه‌ای کنند.